نعیمه بابایی

من از 9 دی ماه 1391 فعالیت خود را شروع کردم و به عنوان کارشناس واحد مالی در حال ارائه خدمات مالی به مجموعه هولدینگ گروه پارسیان هوشمند هستم و تلاشم را در جهت پیشبرد اهداف شرکت انجام میدهم و از این همکاری بسیار خرسند و مسرورم