نشریه رتبه

نشریه رتبه

رتبه، فصلنامه ای تخصصی در زمینه رتبه بندی بنگاه های اقتصادی است که از بهار سال 93 منتشر می شود. این نشریه به عنوان نخستین و تنها نشریه تخصصی اقدام به انتشار “رتبه” در بخش های مختلف اقتصادی در سطح ملی و بین المللی می کند. از جمله اهداف این فصلنامه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ایجاد تمایز بین فعالان اقتصادی از طریق انتشار شفاف اطلاعات با محوریت روش های علمی و عادلانه رتبه بندی
  • شفاف سازی محیط تصمیم سازی و تصمیم گیری از طریق اطلاع رسانی گسترده و شفاف اطلاعات رتبه بندی
  • فراهم آوردن بستر قابل اعتماد جهت تعامل حرفه ای متولیان اقتصادی در سطح ملی با فعالان اقتصادی

فصلنامه رتبه در هرشماره آخرین وضعیت شرکت های رتبه بندی شده در طرح ملی رتبه بندی اتاق ایران را پوشش داده و به عنوان تنها رسانه رسمی رتبه های کسب شده را در سطح وسیع ارائه می دهد. انتشار این اطلاعات در سطح کشور طبیعتا با نقد و بررسی همراه است که این امر باعث افزایش دقت و صحت رتبه بندی های انجام گرفته می شود.

بیشتر بخوانید . . .