جشنواره ملی بهره وری

جشنواره ملی بهره وری

دستاوردهای ثبت نام در جشنواره :

1.       دسترسی آنلاین و گزارش کتبی میانگین و برترین های صنعت مربوطه در شاخص­های جشنواره و امتیازات کسب شده در مسابقه ملی بهره وری

2.       بهره مندی از تخفیفات ویژه بسته های تجزیه و تحلیل شاخص های مالی، اقتصادی و بهره وری سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری

3.       دسترسی آنلاین به شاخص های اقتصادی و بهره وری شرکت مربوطه و امکان مقایسه با دیگر شرکت ها به دلیل روش های یکسان محاسبه

4.       بهره مندی از تخفیفات کارگاه آموزش یک روزه رقابت پذیری و مدیریت اقتصادی بنگاه از منظر بهره وری(ویژه مدیران ارشد)

5.       معرفی پروژه های برتر به سومین مسابقه بین المللی تجربیات موفق و جایزه جهانی بهینه کاوی در سال 2014 در آمریکا

6.       کسب امتیاز در معیار گواهینامه و تایید صلاحیت در طرح ملی رتبه بندی کارتهای بازرگانی برای شرکت های برتر

7.       امکان استفاده از تسهیلات از طرف سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) برای پروژه های برتر در زمینه انرژی

8.       دریافت کارت عضویت و گواهینامه عضویت برنزین سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری

9.        بهره مندی از تخفیفات دوره های آموزشی تربیت (سطح 3) ارزیابان بهینه کاوی