تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای گروه

1. فهرست تفاهم‌نامه‌های منعقد شده با شرکت‌ها و سازمان‌های داخلی:

 • کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران
 • صندوق نوآوری و شکوفایی
 • سازمان بهره وری انرژی(سابا)
 • شرکت ایران خودرو
 • شرکت ایتوک-پیشگام بینش
 • انجمن صنایع طیور ایران
 • ECO chamber of Commerce and industry
 • مجتمع تشکل های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران( ICT)
 • اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اصفهان
 • فدراسیون صنعت نفت ایران
 • انجمن حسابرسان داخلی ایران
 • اعتبار سنجی حافظ سامان ایرانیان
 • انجمن صنفی وارد کنندگان دارو و مواد بیولوژیک دام
 • طراحی راه اندازی و برگزاری مسابقه ملی انتخاب وارد کننده نمونه
 • اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی لرستان

2. فهرست تفاهم‌نامه‌های منعقد شده با شرکت‌ها و سازمان‌های خارجی:

 • شرکت آلمانی (SEQUA)
 • شرکت قبرسی ( INFOCREDIT GROUP LTD )
 • شرکت انگلیسی ( FRONTIER EXCHANGE )
 • شرکت آلمانی ( OSACO)
 • شرکت بلغارستانی (BCRA )

3. فهرست پروژه‌های مشترک ناشی از تفاهم‌نامه‌های منعقد شده با سازمان‌ها (داخلی و خارجی) :

 • رتبه بندی – اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران
 • رتبه بندی اعتباری- شرکت فولاد مبارکه( ناشی از تفاهم با شرکت BCRA )
 • برگزاری دوره آموزشی تسهیل و توسعه روابط تجاری- اتاق ایران( ناشی از تفاهم با شرکت SEQUA )
 • برگزاری نشست سرمایه گذاری در لندن( ناشی از تفاهم با شرکت FRONTIER EXCHANGE)
 • برگزاری نشست سرمایه گذاری در بروکسل ( ناشی از تفاهم با شرکت FRONTIER EXCHANGE)
 • اندازه گیری شاخص های بهره وری شرکت های دانش بنیان- صندوق نوآوری و شکوفایی