تسهیل روابط تجاری بین المللی حرفه ای، توسعه امنیت سرمایه گذاری و تامین مالی در پسابرجام

در سال اقتصاد مقاومتی: اقدام و عمل؛

به همت گروه پارسیان هوشمند؛ نخستین و یگانه شرکت دانش بنیان "پردازش داده های حجیم و رتبه بندی" صورت پذیرفت:

تسهیل روابط تجاری بین المللی حرفه ای، توسعه امنیت سرمایه گذاری و تامین مالی در پسابرجام

با پیشرفت گفتگوهای هسته ای و فرجامِ برجام، توجه سرمایه گذاران خارجی به بازار ایران جلب شده است و همان گونه که انتظار می رفت با اجرایی شدن توافق ایران با گروه 5+1، گام های محکم تری در راستای توسعه اقتصاد مقاومتی و فعالیت های بین المللی ایران با هدف تقویت اقتصاد  درون زا و برون گرا برداشته شده است.

موضوع مورد توجه در شرایط پسابرجام، چشم انداز روابط خارجی و تسهیل روابط تجاری بین المللی از مسیر ارایه شناسنامه معتبر از توانمندی و کارنامه عملکرد فعالان اقتصادی است به گونه ای که بیشترین منفعت از این تعاملات به بهره ورترین نحو ممکن حاصل گردد. از سویی دیگر یکی از رویکردهای مهم استکبار جهانی در راستای توسعه راهبرد نفوذ خود درحوزه اقتصادی، محور دانستن موسسات رتبه بندی اعتباری و ارایه رتبه و گزارش های رتبه بندی تنها توسط آنها است. توسعه این مفهوم به عنوان قدرت نرم غرب در مواجه با جمهوری اسلامی ایران از یکسو و بی تحرکی و عدم روحیه انقلابی و خودباوری و فقدان اعتماد به نفس در برخی از حوزه های اقتصادی و مسوولین امر در دوران تحریم های غیرمنصفانه؛ منجر به توسعه یک مدل ذهنی مبتنی بر این باور بوده است که بخش خصوصی در ایران توان انجام فعالیت های رتبه بندی و توانمندسازی فعالان اقتصادی را دارا نیست که این موضوع با بیانات مقامات معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و پایبندی دولت به میدان دادن حرفه ای به بخش خصوصی و نقش آفرینی مسوولانه این بخش در اقتصاد ملی در تضاد بوده است.

با این نگاه، طی چندماه اخیر و استفاده از ظرفیت و گشایش ایجاد شده توسط برجام، گروه پارسیان هوشمند به عنوان نخستین و یگانه شرکت مادر تخصصی رتبه بندی ایران و طراح، ایده پرداز و مجری طرح ملی رتبه بندی اعضای اتاق ایران و نظام رتبه بندی کسب و کار در حوزه کشورهای اکو، از مسیر توسعه ارتباطات با موسسات بین المللی رتبه بندی اعتباری حرفه ای و معتبر تحت نظارت و مورد تایید “نهاد نظارت بر بازار بورس و اوراق بهادار اتحادیه اروپا” (ESMA) و پس از مذاکرات فشرده و بلندمدت با این موسسات بین المللی معتبر، امکان انجام رتبه بندی اعتباری شرکتیCorporate Credit Rating را در ایران فراهم ساخته است.

تا کنون از بین موسسات مورد بررسی در سطح بین المللی و مورد تایید نهاد نظارت بر بازار بورس و اوراق بهادار اتحادیه اروپا (ESMA)، مذاکرات با شرکت BCRA به سرانجام رسیده است و خوشبختانه تفاهم نامه همکاری نیز با این موسسه منعقد شده است. با توجه به فعالیت گسترده این موسسه در حوزه رتبه بندی بانک ها و بیمه ها، به نظر می رسد علاوه بر رتبه بندی اعتباری شرکتی امکان توسعه فعالیت ها در حوزه رتبه بندی اعتباری بانک ها، بیمه ها و صندوق های سرمایه گذاری در سطح ملی فراهم گردد.

نکته قابل توجه در تفاهم نامه منعقد شده ایت است که دو طرف در قالب یک همکاری و مشارکت دو طرفه نسبت به توسعه رتبه بندی اعتباری اهتمام می ورزند و ضمن انتقال دانش روز، انجام رتبه بندی ها با مشارکت کارشناسان ایرانی و توانمندسازی ایشان و بومی سازی این فرایند در ایران صورت خواهد پذیرفت.

شایان ذکر است گروه پارسیان هوشمند به عنوان نخستین و تنها شرکت دارای مجوز دانش بنیان صنعتی در دسته فناوری "پردازش داده های حجیم و رتبه بندی" از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طی یک دهه اخیر، ضمن ایجاد و راه اندازی پایگاه داده ای غنی از اطلاعات عملکردی فعالان اقتصادی در حوزه های مالی، اقتصادی، بهره وری، رضایت کارکنان، توان اجرایی و غیره؛ نسبت به توسعه رقابت پذیری در حوزه های مختلف مدیریت کسب و کار در قالب یک بستر تحت وب تلاش نموده است و در قالب این همکاری بین المللی مشترک می توان از ظرفیت ایجاد شده طرف ایرانی در حوزه محاسبه ریسک کشور، ریسک بخش های اقتصادی و سایر اطلاعات ذی قیمت در اختیار یا حفظ منافع ملی استفاده نمود.

خروجی ملموس این موضوع درک عمیق اشخاص از طرف تجاری روبرو در برقراری ارتباط تجاری "برد-برد-برد" و توسعه روابط با شخص "مناسب" در زمان "مناسب" می باشد و باعث ایجاد امنیت و آرامش سرمایه گذاری و تسهیل روابط تجاری خواهد شد.

یکی از ارزشمند ترین خروجی های این کار ضمن توانمند سازی بخش خصوصی جهت ارایه خدمات به بخش خصوصی و بومی سازی این فرایند، جلوگیری ار خروج ارز و هزینه های سرسام آور اجرای این فرایند توسط شرکت های بین المللی است. نگرانی همیشگی در این حوزه این بوده است که رتبه بندی اعتباری صورت گرفته توسط موسسات بین المللی با توجه به عدم شناخت و درک مناسب ایشان نسبت به واقعیت اقتصاد ایران، با چه کیفیت و بر اساس کدام اطلاعات صحه گذاری شده صورت خواهد پذیرفت. در این فرایند گروه پارسیان هوشمند نه به عنوان دفتر نمایندگی یا کارگزار شرکت بین المللی بلکه به عنوان همکار و شریک تجاری موسسات بین المللی و معتبر رتبه بندی اعتباری فعالیت خواهد نمود.

هدف گروه پارسیان هوشمند به عنوان یکی از شرکت های پیشروی بخش خصوصی در این حوزه، انجام فعالیت با کیفیت بالا و شایسته و توسعه و تعمیق همکاری های بین المللی با حفظ منابع ملی خواهد بود و کمیت در اولویت بعدی جهت انجام این کار خواهد بود.