فروشگاه پارسیان هوشمند

فروشگاه پارسیان هوشمند

  گروه پارسیان هوشمند به منظور دسترسی بهتر و شایسته تر فعالان کسب و کار و پژوهشگران به آمار و اطلاعات شفاف بنگاه ها و بخش های اقتصادی و همچنین اشاعه فرهنگ خرید و فروش در فضای مجازی، از فروردین ماه سال 1392، اقدام به راه اندازی “مرکز گزارش های مدیریت پارسیان” به عنوان اولین سامانه آنلاین تخصصی ارایه دهنده گزارش و کتاب در حوزه های رتبه بندی، بهینه- کاوی (Benchmarking)، تجزیه و تحلیل شاخص ها، مدیریت بهره وری، مالی، اقتصادی و ریسک نموده است.

ورود به فروشگاه