تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها

1.  فهرست تفاهم‌نامه‌هاي منعقد شده با شركت‌ها و سازمان‌هاي داخلي: 

کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران

صندوق نوآوری و شکوفایی

سازمان بهره وری انرژی(سابا)

شرکت ایران خودرو

شرکت ایتوک-پیشگام بینش

بیشتر