تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها

تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها

1.  فهرست تفاهم‌نامه‌هاي منعقد شده با شركت‌ها و سازمان‌هاي داخلي: 

 • کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران
 • صندوق نوآوری و شکوفایی
 • سازمان بهره وری انرژی(سابا)
 • شرکت ایران خودرو
 • شرکت ایتوک-پیشگام بینش
 • انجمن صنایع طیور ایران
 • ECO chamber of Commerce and industry
 • مجتمع تشکل های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران( ICT)
 • موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان
 • اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اصفهان
 • فدراسیون صنعت نفت ایران
 • انجمن حسابرسان داخلی ایران
 • اعتبار سنجی حافظ سامان ایرانیان
 • انجمن صنفی وارد کنندگان دارو و مواد بیولوژیک دام
 • طراحی راه اندازی و برگزاری مسابقه ملی انتخاب وارد کننده نمونه
 • اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد مرکز توسعه رقابت پذیری کسب و کار استان لرستان

2. فهرست تفاهم‌نامه‌هاي منعقد شده با شركت‌ها و سازمان‌هاي خارجي: 

 • شرکت آلمانی (SEQUA)
 • شرکت قبرسی  ( INFOCREDIT GROUP LTD )
 • شرکت انگلیسی ( FRONTIER EXCHANGE )
 • شرکت آلمانی ( OSACO)
 • شرکت بلغارستانی (BCRA  )

3. فهرست پروژه‌هاي مشترك ناشي از تفاهم‌نامه‌هاي منعقد شده با سازمان‌ها (داخلي و خارجي) : 

 • رتبه بندی – اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران
 • رتبه بندی اعتباری- شرکت فولاد مبارکه( ناشی از تفاهم با شرکت BCRA  )
 • برگزاری دوره آموزشی تسهیل و توسعه روابط تجاری- اتاق ایران( ناشی از تفاهم با شرکت SEQUA )
 • برگزاری نشست سرمایه گذاری در لندن( ناشی از تفاهم با شرکت FRONTIER EXCHANGE)
 • اندازه گیری شاخص های بهره وری شرکت های دانش بنیان- صندوق نوآوری و شکوفایی