تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها

1.  فهرست تفاهم‌نامه‌هاي منعقد شده با شركت‌ها و سازمان‌هاي داخلي: 

  • کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران
  • صندوق نوآوری و شکوفایی
  • سازمان بهره وری انرژی(سابا)
  • شرکت ایران خودرو
  • شرکت ایتوک-پیشگام بینش
  • بیشتر